Monday, June 6, 2011     17:19
   
  << กลับไปหน้าหลัก
  ประกันที่แนะนำ
   
  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   
 

     บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 70 ปี จากการให้บริการที่เป็นเลิศและมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
 
     บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 376,958,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 37,695,870 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และมีประวัติโดยสังเขปดังนี้     

พ.ศ. 2484

     จัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีหลวงประเจิดอักษรลักษณ์เป็น ประธานกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานตั้งอยู่รวมกับธนาคารแห่งเอเชีย ณ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
 

พ.ศ. 2520 

เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

พ.ศ. 2536

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 

พ.ศ. 2551

ออกจากการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

พ.ศ. 2554

     รับโอนธุรกิจจากบริษัท ไอเอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารเงินทุน เสริมฐานลูกค้าให้มั่นคงและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
 
     ปัจจุบันประกันคุ้มภัยให้บริการรับประกันวินาศภัยครบทุกประเภท ผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย และการรับประกันจากลูกค้าโดยตรง แบ่งเป็น
     • การรับประกันรถยนต์
 
     • การรับประกันอัคคีภัย
 
     • การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 
     • การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
 
     ด้วยความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยมากว่า 70 ปี ประกันคุ้มภัยได้พัฒนาระบบการบริการสินไหมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความสะดวกมากที่สุด ในปัจจุบัน การบริการของประกันคุ้มภัยได้ใช้ระบบดาวเทียมที่เรียกว่า GPS (Global Positioning System) และระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์จนกระทั่งเป็นระบบการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) ทำให้ประหยัดเวลาและให้บริการได้อย่างรวดเร็วจนบรรลุตามเป้าหมาย "คุ้มภัย ไฮ-สปีด"
การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทฯ ยังคงเป็นปฏิธานหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นต่อไป และเพื่อเพิ่มความง่าย สะดวก รวดเร็วให้กับผู้บริโภคและสังคม ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอีกระดับ ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบ GPS ผ่านดาวเทียม โดยพัฒนามิติใหม่การให้บริการภายใต้ชื่อ “มิติใหม่ คุ้มภัย ใบเคลมอิเล็กโทรนิกส์”
 
     ฝ่ายสินไหมรถยนต์มีเจ้าหน้าที่กว่า 200 คน ให้บริการในศูนย์บริการสินไหม 32 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยมีอู่ในเครือประกันคุ้มภัยให้บริการลูกค้ากว่า 500 แห่ง ยึดมั่นการบริการตามสโลแกนที่ว่า "อบอุ่นใจ คุ้มภัย คุ้มครองคุณ"
 
 
 

   
   

Contact Us

สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย พีพีวาย อินชัวร์
433 พัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์ติดต่อ :
094-6252995
082-5546542
081-6277117

แฟกซ์ : 02-7221769

เลขที่ใบอนุญาต : 5604010062


PPYINSURE

Follow Us

Email

ppyinsure@gmail.com