Monday, June 6, 2011     17:19
   
  << กลับไปหน้าหลัก
  ประกันที่แนะนำ
   
  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
   
   
 
   
 
 

ประวัติ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

 • บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์
  ด้วยทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท
   
 • วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจประกันภัยนำโดย
  นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน เพื่อสร้าง “เอเชียประกันภัย” ให้เป็น บริษัทประกันภัย 
  ที่มีนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย
   
 • ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
  คิดค้นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทยจนได้เป็น Generic Name ของวงการ
  ประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย และได้รับการยกย่อง เป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่
   
 • ปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล GOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  ประเภทแนวความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่

 • เปิดศูนย์จำหน่าย ASIA 3+ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นการให้บริการแบบครบวงจรเข้าถึงผู้บริโภค
  ได้โดยตรงเพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 • ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจาก
  ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับ
  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือพัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ 
  ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ
  มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เอเชียประกันภัย 1950 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
  “บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)” สู่ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคง

   
   

Contact Us

สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย พีพีวาย อินชัวร์
433 พัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์ติดต่อ :
094-6252995
082-5546542
081-6277117

แฟกซ์ : 02-7221769

เลขที่ใบอนุญาต : 5604010062


PPYINSURE

Follow Us

Email

ppyinsure@gmail.com